Een stukje geschiedenis

In februari 1945 (Scouting was toen al lang in Nederland bekend, zie 'Baden Powell en het ontstaan van Scouting') werd onze groep opgericht en wij waren daarmee de tweede groep van de Katholieke Verkenners die er in Oss bestond. Onze groep moest een naam hebben en er is gekozen voor een toen erg bekend persoon: Pater Titus Brandsma.

Het ontstaan van onze groep is echter naar een eerdere datum terug te voeren. In 1943, toen de beweging verboden was door de bezetters, was er een ondergronds verkennerspatrouille die een basis gelegd voor 4 groepen die na de oorlog wilden starten. Een daarvan was de onze...

Moeilijke start

Het huisvesten en financiëren van de groep is niet altijd even makkelijk geweest. Vooral in de jaren direct na de oorlog waren de lonen laag en veel gezinnen hadden moeite om de contributie vam 10 cent per week te betalen. De eerste aanschaf was een 4-persoonstent, gekocht in Rotterdam met het geld van een gulle gever. En trots dat we waren! De eerste groep in Oss met een nieuwe tent!

Waar nu de St. Jozefkerk staat, stond vroeger het patronaatsgebouw waarin 3 kamers, 8x8m, voor ons bestemd waren. De zolder van de Antoniusschool, het huidige Zuidergebouw, was het tweede H.K. waar we toen 15 jaar gezeten hebben. In november 1946 kreeg de groep van de burgemeester van Heesch, dhr. van Hulst, het eerste hout voor de bouw van patrouillehokken. Naast de normale activiteiten die de leiders en leidsters toen verrichtten, werden zij geacht aanwezig te zijn op de vergaderingen van de R.K. verenigingen welke regelmatig op zondag werden gehouden. Uit het feit dat iedere jongen, die toen aan de kaderpatrouillewedstrijden meedeed in mei 1946, zijn eigen vleesbonnen mee moest brengen, kan de situatie in die tijd worden afgelezen. Eind 1947 bedroeg de contributie 50 cent per maand. Daarnaast werden donateurskaarten van fl.1,- verkocht om het hoofd boven water te houden.

Het derde hoofdkwartier was in de jaren zestig, een boerderij in de Ruwaard, nadat wij als groep, een jaar na de verbouwing, het pand wilde openen, tot de grond toe afgebrand vanwege een brandstichting. Het vierde hoofdkwartier was een boerderij aan de Hescheweg, die wij moesten delen met de gidsen. Het laatste en huidige gebouw is de DJIB. Een oude boerderij aan de Industrielaan 57. Inmiddels is er aan dit pand al verschillende keren verbouwd of gerestaureerd zodat het er nu toch wat anders uitziet dan toen.

De Josephinegroep

Van veel heen en weer gepraat kwam het er eindelijk van: de fusie van de Josephinegroep en de Titus Brandsmagroep. De Josephinegroep was een meisjesgroep die hun hoofdkwartier aan de Hescheweg hadden. Het ging echter niet meer over rozen. Toen na een zomerkamp de gemeente zelfs de vloer uit het lokaal had gehaald werd er haast gezet achter de fusie met de Titus. Afspraken werden gemaakt en op zaterdag 6 september 1980 was het zover. Een prima moment, want de Titus bestond 35 jaar en dat werd groots gevierd! Buiten een groot terrein om te spelen en iets anders nieuws: een levende kerststal! Voor de Titus was dit het eerste jaar dat er een meisje als knikengel kon zitten. Ervaringen werden uitgewisseld, de Titus kreeg een meiden-tak, een paar jaar later kwamen de Gidsen en nog wat later de Sherpa's. De fusie was een verrijking voor beide groepen!